Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa
21.02.2012

Okres Wielkiego Postu powinien przygotować nas, chrześcijan, do głębokiego, osobistego i wspólnotowego przeżywania Paschy Jezusa Chrystusa – „przejścia ze śmierci do życia”.

Środa Popielcowa – Popielec
22.02.2012

Wielkopostne nawrócenie prowadzące do radości paschalnej oznacza więc pełniejsze zaprzyjaźnienie się ze Słowem Bożym. Dzisiejszy fragment Ewangelii podaje nam konkretne środki wchodzenia w pełnię Chrystusowego życia, w chwałę zmartwychwstania: modlitwa, jałmużna i post.

Rozważania na Czwartek po Środzie Popielcowej
23.02.2012

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.

Rozważania na Piątek po Środzie Popielcowej
24.02.2012

Krzycz na całe gardło … wytknij mojemu ludowi …

Rozważania na Sobotę po Środzie Popielcowej
25.02.2012

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, (…) jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu...

I Niedziela Wielkiego Postu
26.02.2012

Świat, w którym żyjemy jest wypełniony gwarem, nieustannym potokiem informacji, który nas bombarduje (chcemy tego czy nie) poprzez radio, telewizję, internet, reklamę. Nowoczesne technologie dyktują tempo życia. Chcąc zaistnieć w dzisiejszym świecie – tak wielu twierdzi -  trzeba być na „facebooku” i na „naszej-klasie”, trzeba mieć uaktualniany swój „blog” i co chwilę dzielić się spostrzeżeniami na „twitterze”. Wydaje się, że człowiek nie nadąża za tym wszystkim. A jak tu jeszcze znaleźć czas na modlitwę i stworzyć odpowiednie warunki dla niej?

Rozważania na Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu – Poniedziałek
27.02.2012

Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy…

Rozważania na Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu – Wtorek
28.02.2012

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje...

Rozważania na Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu – Czwartek
01.03.2012

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Czytelnia

Polecamy