Słowo Redemptor

Czwartek drugiego tygodnia Adwentu

 

 

 

Czwartek, 09 grudnia 2021 roku, II tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Słowo Boże przywołuje dzisiaj temat proroka. Ewangelia podaje nam konkretny przykład – Jan Chrzciciel.

 

 

Kim jest prorok? Prorok to człowiek, który pozwala się prowadzić przez Ducha Bożego. To człowiek modlitwy, czyli ktoś, kto potrafi słuchać Boga. Jest to także ktoś, kto posiada mądrość. Nie chodzi tu o wiedzę rozumianą jako gromadzenie faktów, bo one jeszcze same z siebie nic nie znaczą. Mądrość to rozumienie faktów w perspektywie tego, co dzieje się w świecie oraz w perspektywie Bożego planu wobec świata.

 

Takim prorokiem był Izajasz, którego teksty czytamy w tych dniach Adwentu. Prorokinią była Anna, która rozpoznała w małym dziecku przyniesionym do świątyni w Jerozolimie Zbawiciela. W naszych czasach takim prorokiem był Jan Paweł II. Potrafił czytać i rozumieć historię w świetle historii Zbawienia. Wytyczał kierunki przemian duchowych, ale także i społecznych. Jego przesłanie jest nadal aktualne dla współczesnego świata.

 

Ciekawie na temat postawy prorockiej mówi Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (Lumen gentium). Udział w prorockiej misji Chrystusa uprawnia i zobowiązuje wszystkich ochrzczonych, czyli nie tylko księży, ale także wszystkich świeckich, aby z wiarą przyjmowali Ewangelię oraz głosili ją słowem i czynem. Misja prorocka polega także na odważnym demaskowaniu wszelkich przejawów zła. Bycie prorokiem we współczesnym świecie to także bycie świadkiem, że Jezus zmartwychwstał. W praktyce oznacza to ukazywanie, jak moc i nowość Ewangelii wyraża się w życiu codziennym, rodzinnym czy społecznym.

 

Tak więc okazuje się, że życie w proroczym stylu to nie przepowiadanie przyszłości. Jest to ukazywanie światu, który nie wierzy, ludziom, którzy szukają celu i sensu życia, w jaki sposób mogą odnaleźć Boga, cel i sens życia. Bycie prorokiem to ukazywanie, że Ewangelia i odkupienie, które przynosi na świat Jezus, jest dostępne dla każdego, kto tylko chce je przyjąć. Historia Jana Chrzciciela pokazuje nam, że pomimo piękna przesłania Ewangelii, nie wszyscy są gotowi ją przyjąć. Co więcej, takie przesłanie wzbudza opór, a nawet agresję.

 

 

Na ile jestem gotów, aby podejmować misję prorocką w moim życiu jako świadomy swojego powołania chrześcijanin?

 

 

 

 

Kazania-homilie: Czwartek drugiego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Jarosław Krawczyk CSsR  (08 grudnia 2011 roku, Rok B, II)

o. Andrzej Szorc CSsR  (13 grudnia 2012 roku, Rok C, I )

o. Marian Krakowski CSsR  (12 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (11 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Wacław Zyskowski CSsR  (10 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (08 grudnia 2016 roku, Rok A, I – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (14 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (13 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Stanisław Janiga CSsR  (12 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (10 grudnia 2020 roku, Rok B, I)

o. Pawel Drobot CSsR  (09 grudnia 2021 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda,
duszpasterz akademicki – Warszaw
a

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy