Słowo Redemptor

Czwartek pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Czwartek, 7 grudnia 2023 roku, I tydzień Adwentu, Rok B, II

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Usłyszeliśmy dziś fragment Ewangelii według św. Mateusza, który zawiera słynną wypowiedź Pana Jezusa o budowaniu domu na piasku i na skale. Jezus wzywa, by dom swój budować na mocnym fundamencie – na skale. Czym jest skała? Pierwszą podpowiedź daje już początek frazy Jezusowej: Każdego, kto słów moich słucha… (Mt 7,24). Skałą jest więc słowo Chrystusa. Można powiedzieć więcej – skałą jest sam Bóg. Usłyszeliśmy to w pierwszym czytaniu: Bo Pan jest wiekuistą skałą! (Iz 26,4) Budować na skale znaczy opierać swe życie na fundamencie Bożego słowa i Jego Prawa.

 

Symbol skały powraca w Mateuszowej Ewangelii podczas rozmowy Jezusa z Piotrem. Ty jesteś skała, a na tej skale zbuduję mój Kościół (Mt 16,18). Człowiek roztropny buduje swe życie wraz z Bogiem, w oparciu o Jego słowo i we wspólnocie Kościoła.

 

Powinniśmy sobie dzisiaj postawić pytanie, czy przypadkiem jakaś część mojego domu nie stoi na piasku albo czy nie próbuję osłabiać fundamentu mojej budowli. Jak to się może dokonywać? Na przykład, przez ustawiczne kwestionowanie i podważanie autorytetu ojca świętego i pasterzy Kościoła, przez rozniecanie nieufności w stosunku do nauczania papieża, biskupów, soboru, a często nawet własnego proboszcza. I cóż z tego, że ktoś jest utalentowanym kaznodzieją, charyzmatycznym liderem lub gwiazdorem Internetu, jeśli nie jest posłuszny swojemu biskupowi i ojcu świętemu. Sam buduje na piasku i jeszcze bierze odpowiedzialność za tych, których wyprowadza na ruchome piaski i rujnuje fundamenty ich wiary.

 

Przypomniał o tym młodym Polakom papież Benedykt XVI na krakowskich Błoniach 27 maja 2006 roku:

Budować na skale to także budować na Piotrze i z Piotrem. (…) Jeśli Chrystus, Skała, kamień żywy i drogocenny nazywa swojego qpostoła skałą, to znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z nim Kościół cały, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. Dlatego nie zapomnijcie, że ani ten Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, który teraz stoi przed wami, ani żaden następny nigdy nie wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie na Chrystusie i z Chrystusem.

W tym samym przemówieniu papież zwrócił uwagę, że mądrze budować na skale, to także mieć świadomość, że mogą pojawić się przeciwności.

Chrystus nie obiecuje, że na budowany dom nie spadnie ulewny deszcz, nie obiecuje, że wzburzona fala ominie to, co nam najdroższe, nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich wyrzeczeń. (...) Nie dziwcie się więc przeciwnościom, jakiekolwiek są! Nie zrażajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy.

 

 

Nie mogą nas dziwić ustawiczne ataki na Kościół i przeciwności, jakie napotykamy. Ważne, abyśmy mocno trwali przy Skale.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Czwartek pierwszego tygodnia Adwentu

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (01 grudnia 2011 roku, Rok B, II)

o. Andrei Vrubleuski CSsR  (06 grudnia 2012 roku, Rok C, I)

o. Marian Krakowski CSsR  (05 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (04 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Antoni Popek CSsR  (03 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Edmund Kowalski CSsR  (01 grudnia 2016 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (07 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (06 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (05 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Kukła CSsR  (03 grudnia 2020 roku, Rok B, I)

o. Rafał Nowak CSsR  (02 grudnia 2021 roku, Rok C, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (01 grudnia 2022 roku, Rok A, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (07 grudnia 2023 roku, Rok B, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów obecnie przełożony domu zakonnego – Łomnica-Zdrój

o. Piotr Andrukiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy