Słowo Redemptor

Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika – święto

 

 

 

Wtorek, 10 sierpnia 2021 roku, XIX tydzień zwykły, Rok B, I

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Za panowania cesarza Waleriana (253-260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Święty Wawrzyniec, diakon, administrator dóbr kościelnych oraz opiekun ubogich Rzymu, spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich, powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi skarbami. Aresztowany w 258 roku, torturowany na rozpalonym ruszcie nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary.

 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego przypomina nam, że tylko przez ofiarowanie własnego życia, poświęcenie się, zachowujemy życie: Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne (J 12, 25). Strach pomyśleć, jak wyglądałby świat, gdyby zabrakło w nim ludzi ofiarujących się. Jakie byłyby nasze rodziny, gdyby zabrakło w nich poświęcających się rodziców.

 

Ziarno musi umrzeć, by wydało obfity plon. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24). Każdy z nas jest ziarnem zasianym przez Boga. Umieranie to proces powolny. Każdy gest życzliwości to umieranie dla egoizmu. Obietnica nowego życia połączona jest z umieraniem.

 

Żyjemy nadal w czasach pandemii. Obojętność religijna dosięga coraz częściej naszych wspólnot rodzinnych i parafialnych. Pytamy: Czy możliwa jest odnowa chrześcijaństwa? Co takiego obumarło w człowieku, że praktykowanie religii wydaje mu się rzeczą zbędną? Pandemia odsiała i odsiewa te motywacje, które w naszych czasach już nie wystarczą, aby być zaangażowanym w wiarę.

 

 

Przez wstawiennictwo dzisiejszego patrona prosimy miłosiernego Boga, w tych czasach różnych kryzysów, słowami kolekty:

„Abyśmy miłowali to, co miłował św. Wawrzyniec i tak samo czynili, skoro on z gorącej miłości do Niego wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo”. Pamiętajmy, że kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Kor 9, 6).

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, Rok B, I

o. Andrzej Makowski CSsR  (10 sierpnia 2013 roku, Rok C, I)

XIX niedziela zwykła – o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (10 sierpnia 2014 roku, Rok A, II)

 o. Edmund Kowalski CSsR  (10 sierpnia 2015 roku, Rok B, I)

o. Marcin Zubik CSsR  (10 sierpnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (10 sierpnia 2017 roku, Rok A, I)

o. Rafał Nowak CSsR  (10 sierpnia 2018 roku, Rok B, II)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (10 sierpnia 2019 roku, Rok C, I)

o. Dariusz Paszyński CSsR  (10 sierpnia 2020 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Szorc CSsR  (10 sierpnia 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Gdynia

o. Andrzej Szorc CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy