Słowo Redemptor
Świętego Andrzeja, apostoła – święto
30.11.2016

„Życie świętych jest niczym innym, jak wprowadzoną w życie Ewangelią”. św. Franciszek Salezy

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
08.12.2016

W raju, po upadku pierwszych rodziców, Bóg zapowiada pojawienie się Niewiasty, która zmiażdży głowę szatana. To zapowiedź przyjścia Maryi. Bóg wybrał Ją i zachował od grzechu pierworodnego i wszelkich jego skutków. Maryja jest pełna łaski (Łk 1, 28) to znaczy, że Ona jest od zawsze i na zawsze umiłowana, wybrana, przeznaczona, by przyjąć najcenniejszy dar – Jezusa. Prawdę tę ogłosił uroczyście papież- św. Pius IX w 1854 roku.

Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – święto
26.12.2016

Jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze… Prorocze słowa Jezusa napawają nas zawsze wielką nadzieją, że śmierć – w perspektywie wiary – nie oznacza definitywnego końca życia Jezusa Chrystusa, męczennika, chrześcijaństwa czy Kościoła.

Świętego Jana, apostoła i ewangelisty – święto
27.12.2016

Św. Jan przebył jak każdy z nas drogę wiary, najpierw spotkanie z Jezusem, a potem wzrastanie. Nie od razu wszystko rozumiał i dlatego potrzebował nawrócenia, może nie tak spektakularnego, ale jednak nieodłącznego, jeżeli chce się iść za Mistrzem.

Świętych Młodzianków, męczenników – święto
28.12.2016

Okrutne działanie Heroda ukazuje nam sposób, w jaki odrzuca się Jezusa. Z tego jak działa Herod, możemy wyciągnąć trzy pouczenia: pierwsze ma związek z prawdą, drugie ma związek z władzą, natomiast trzecie odnosi się do życia.

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – święto
30.12.2016

Rzeczą najistotniejszą, która wyróżnia Świętą Rodzinę spośród wszystkich innych rodzin na świecie, był fakt, że w jej centrum znajdował się Jezus. Jezus narodził się i zamieszkał w rodzinie. Już ten fakt sprawia, że Święta Rodzina, a w ślad za nią każda rodzina przybiera sakralny charakter

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość
01.01.2017

Trzeba pokój miłować, o niego się starać, mieć pokój w sercu, pokój, który jest owocem miłości i nadziei. Papież Paweł VI Maryjo, wypraszaj nam siłę, byśmy za Twoim wzorem dawali Jezusa światu, który spragniony jest pokoju.

Objawienie Pańskie – uroczystość
06.01.2017

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu.

Objawienie Pańskie – uroczystość
06.01.2017

Czego uczy nas Uroczystość Objawienia Pańskiego, Epifania – Uroczystość Trzech Króli? W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „…inna drogą wrócili do ojczyzny”. Uroczystość dzisiejsza uczy nas, abyśmy szukali nowych dróg w drodze do Boga. Drodze modlitwy, praktyk religijnych, pogłębiania życia religijnego.

Niedziela Chrztu Pańskiego – święto
08.01.2017

Patrzymy dziś na Jezusa, który przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela. W ten sposób staje po stronie grzeszników, by całe zło przyjąć na siebie. Czyni to na początku swojej publicznej działalności, by ukazać po co naprawdę przychodzi na ziemię. A przychodzi, by dokonać mojego zbawienia.

Czytelnia

Polecamy